O nas

top
bottom

PomanjšajPovečajPrintAdd this

Modra linija holding je registrirana za opravljanje širšega spektra dejavnosti. Glavna dejavnost pa je „upravljanje podjetij“. Organizirana je kot družba z omejeno odgovornostjo.

Družba je nastala z oddelitvijo od MODRE LINIJE, pooblaščene investicijske družbe, d. d. Osnovni razlog za nastanek družbe je bila zakonska regulativa, ki je nalagala, da se morajo pooblaščene investicijske družbe uskladiti z zakonom ali pa preoblikovati v redne delniške družbe. Na tej osnovi je družba MODRA LINIJA, d. d., sprejela delitveni načrt, ki je del sredstev in virov sredstev oddelila na novoustanovljeno družbo Modro linijo holding. Družba je bila tako ustanovljena 6. 12. 2002.

Dne 11.09.2014 je postal pravnomočen tudi sklep Okrožnega sodišča v Kopru o pripojitvi družbe Interfin naložbe, d.d., Koper k družbi Modra linija holding.

Modra linija holding je danes lastnik uspešnih podjetij, ki jih tudi aktivno upravlja. Ta podjetja uvrščamo v SKUPINO MODRA LINIJA HOLDING, Koper. V aktivi ima družba tudi delnice nekaterih perspektivnih družb, kjer nimamo načrtov po preseganju prevzemnega praga. Te družbe uvrščamo v PRIDRUŽENE družbe. Na področju nepremičnin družba kupuje nepremičnine z namenom njihove oddaje v najem oziroma nadaljnje prodaje. Nepremičnine predstavljajo tudi stabilen denarni tok, saj družba glavnino svojih prihodkov ustvari z oddajanjem nepremičnin.

Družba letno sprejema letni plan poslovanja, ki temelji na Strateškem poslovnem načrtu. V vseh pogledih pa lahko govorimo o stabilni družbi, tako glede njene aktive kakor tudi glede bodočih donosov.


Sporočila za javnost in javne objave pripojene družbe INTERFIN NALOŽBE,d.d. Koper, bodo objavljena na spletni strani družbe MODRA LINIJA HOLDING  (www.ml-holding.si) pod rubriko " Sporočila za javnost in javne objave". 

Sporočila pripojene družbe INTERFIN NALOŽBE, d.d. Koper so označena s kratico IFN. Tudi ta sporočila bodo objavljena za obdobje najmanj 5 let.


Lokacija


View Modra linija holding, d.o.o. in a larger map


Osnovne informacije
  • Dejavnost:
  Glavna dejavnost je dejavnost holdingov.
  • Ustanovitev:
  06.12.2002
  • Matična številka:
  1465821
  • ID številka:
  SI89871138
  • Transakcijski račun:
  SI56 1010 0003 6308 065, Banka Intesa Sanpaolo  d.d.
  • Zastopniki družbe:


 

Direktor:

Leon Klemše

  • Revizijska hiša:
  RE - MEMBER revizija  d.o.o.

Sporočila za javnost in javne objave za pripojeno družbo Interfin naložbe, d.d., Koper
Sporočila za javnost in javne objave za pripojeno družbo Interfin naložbe, d.d., Koper.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA 
LINIJA HOLINDG, finančna družba, d.d., objavlja sporočila za javnost in javne objave pripojene družbe 
Interfin naložbe, d.d., Koper, ki jih je bila le ta dolžna objavljati skladno z določili in zakonodajo na 
svoji spletni strani. Na osnovi pogodbe o pripojitvi in pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v 
Kopru z dne 11.09.2014 je družba Interfin naložbe, d.d. Koper prenehala obstajati.
Sporočila za javnost in javne objave pripojene družbe Interfin naložbe, d.d. Koper bodo objavljena 
na spletni strani družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Koper (www.ml-holidng.si) 
pod rubriko ________________ za obdobje najmanj 5 let.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLINDG objavlja sporočila za javnost in javne objave pripojene družbe Interfin naložbe, d.d., Koper, ki jih je bila le ta dolžna objavljati skladno z določili in zakonodajo na svoji spletni strani. Na osnovi pogodbe o pripojitvi in pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Kopru z dne 11.09.2014 je družba Interfin naložbe, d.d. Koper prenehala obstajati.

Sporočila za javnost in javne objave pripojene družbe Interfin naložbe, d.d. Koper bodo objavljena na strani Sporočila za javnosti in javne objave s posebno oznako IFN za obdobje najmanj 5 let.