Stabilnost v poslovanju, ki traja že več kot 30 let.

Več kot 30 let zanesljivega poslovanja in rasti nam omogoča trdne temelje za uspeh tudi v prihodnosti.

Uspeh gradimo skozi stabilen odnos

Modra linija holding, d.o.o., Koper se s svojo pestro več kot 30-letno zgodovino v svojem lokalnem okolju dokazuje kot kvaliteten in varen poslovni subjekt na področju holdinškega delovanja.

Prešli smo različna obdobja in tudi krizno obdobje naše industrije ter v zadovoljstvo vseh deležnikov, ki sodelujejo v našem projektu uspeli z večsteberno naložbeno politiko in nizko stopnjo zadolževanje ustvariti in ohraniti varen in donosen projekt. Na vse to smo zelo ponosni.

Svoje poslovanje danes izvajamo v štirih stebrih

Naložbe v vrednostne papirje na kapitalskih trgih

Naložbe v nepremičnine s poudarkom na oddajanju le-teh v najem

Lastniške naložbe v podjetja

Kratkoročne finančne naložbe raznih oblik vključno z odkupom terjatev

Družba skrbno sledi strateškim usmeritvam, ki vseh pogledih izžareva stabilnost - tako v svoji aktivnosti kot tudi v obetih za prihodnje donose.

Kontakt

Splošni pogoji(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Naslov

Modra Linija Holding
Pristaniška ulica 12
6000 Koper - SI

TELEFON

05 663 31 30

ELEKTRONSKI NASLOV

info@ml-holding.si